europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Europea Slovakia

Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, je dobrovoľnou záujmovou, nepolitickou a neziskovou organizáciou fyzických osôb podielajúcich sa na vzdelávaní, stredných škôl, vzdelávacích zariadení a zariadení praktického vyučovania pôdohospodárskeho zamerania v Slovenskej republike.
Europea Slovakia je členom Europea International, ktorej ciele vyplývajú z Listiny európskeho poľnohospodárskeho vzdelávania a výcviku.

Kreativita žiakov SOŠ RR Rakovice na VICTORII REGII
Žiaci  SOŠ RR Rakovice Anna Janáčková, Silvia Sadloňová a Michal Slamka výborne reprezentovali školu na Majstrovstvách Slovenska vo floristike Victoria Regia 2020 v Piešťanoch, kde preukázali svoj talent, zručnosť a kreativitu. Žiakov na súťaž pripravovali pani majsterka M. Bučková a pani majsterka B. Mičkyová.

OZNÁMENIE
Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19, museli byť ZRUŠENÉ septembrové podujatia - Student Plough Competition , 5. Agrolympics 2020 v ESTÓNSKU a stretnutie EUROPEA International v Nemecku.

Stredoškolská odborná činnosť v SOŠ Pruské
Aj v tomto  Korona období sa konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti .  Tento rok sa konal za trochu upravených pravidiel dištančnou formou. Žiaci nerobili obhajoby , len odborná komisia posudzovala práce . Trojčlenná komisia rozhodla o poradí prác . Každý z komisie pridelil práci body a body sa spočítali a podľa spočítaných bodov sa vytvorilo poradie.
Na prvom mieste v súťažnom odbore 07- pôdohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo sa umiestnil žiak našej školy Milan Staňo 4.A  a žiačka Silvia Trimelová 4.A obsadila pekné  tretie miesto.
Milan Staňo postupuje na celoštátne kolo, ktoré bude tiež dištančnou formou.
Obidvom žiakom srdečne blahoželáme k tomuto krásnemu úspechu a zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
Metodik SOČ : Ing. Hudec Jozef


____________________________________________________________________________________________

Valentín v ELEKTÁRNI v Piešťanoch
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice  pripravila prezentáciu školy dňa 13.februára v Elektrárni v Piešťanoch. Kde privítala množstvo návštevníkov z radov žiakov, seniorov a ostatnej verejnosti. V rámci podujatia Valentín v Elektrárni pripravila pre návštevníkov výstavu machových obrazov, módnu prehliadku, aranžérsky kurz, zaujimavé prednášky z oblasti floristiky a záhradníctva, výrobu originálnych valentínok a mnoho ďalších aktivít.
Počas danej akcie prebiehalo súbežne multiplikačné podujatie projektu Erasmus+ „Slow food long life: lost tradition back to kitchen“, ktoré organizovalo združenie Europea Slovakia, nakoľko SOŠ regionálneho rozvoja sa aktívne podieľali na tomto projekte.
Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s cieľmi a výstupmi medzinárodného projektu, prezentáciou projektovej kuchárskej knihy, video receptami z kuchárskej knihy. Ďalej mohli návštevníci ochutnať jedlá pripravené podľa receptov z kuchárskej knihy a prezentáciou programu ERASMUS+.
Celé podujatie VALENTÍN V ELEKTRÁRNI V PIEŠŤANOCH  sa stretlo s veľkým záujmom žiakov a širokej verejnosti. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa o tak výnimočné a veľkolepé podujatie pričinili, ešte raz veľká vďaka.

NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec
Semifinále súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec, ktorú organizuje časopis SLOVENSKÝ CHOV sa konalo 12.02.2020. Aj tento v poradí už 8. ročník moderoval Ing. Ján Huba, ktorému pomáhala asistentka- víťazka minulého ročníka tejto obľúbenej súťaže. Obidvaja sa postarali o dobrú atmosféru, aby sa súťažiaci nebáli odpovedať na kladené otázky.
Do súťaže sa celkom zapojilo 13 škôl zo Slovenska s poľnohospodárskym zameraním.
Predsedom  šesťčlennej odbornej poroty bol Ing. Ján Škorňa. Jej úlohou bolo hodnotiť 21 dievčat a 21 chlapcov.
Našu školu reprezentovali:
Liliana Šiková- trieda II.Ap,
Kristian Sedlačko- I.Am,
Bibiana Macharová- III.Zk,
Jakub Šiko- III.Ap
Zo súťažiacich do finále postúpilo 10 dievčat a 10 chlapcov.  Našou radosťou je, že do finále súťaže na základe rozhodnutia poroty postupujú aj naši žiaci:
Liliana Šiková a Kristian Sedlačko.
Finále súťaže sa bude konať 25.marca 2020, v areáli výstaviska Agrokomplex v Nitre.
      Do toho času na portáli www.agrobiznis.sk a tiež na facebooku budú uverejnené fotky postupujúcich finalistov, kde aj vy môžete dať hlas našim žiakom.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov. Držíme palce vo finále!

Vypracovala: Ing. Lichvárová Ľubomíra


_____________________________________________________

POZVÁNKA

Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Zavarská 9, Trnava 917 01


P O Z V Á N K A


Dovoľujeme si Vás pozvať na multiplikačné podujatie medzinárodného projektu
č. 2018-1-PL01-KA204-050747
“Slow food long life: lost traditions back to kitchen”
dňa 13.februára 2020 od 10:00 do 16:00
v ELEKTRÁRŇA Piešťany, Staničná 51, Piešťany.

Ing.Mária Múdra
predseda združenia
Europea Slovakia

 
 
 
 

_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Slow Food Transnational meeting M2 Trnava, Slovakia,
July 15 – 16 201
9
Nadnárodné stretnutie účastníkov projektu Slow food long life lost traditions back to kitchen sa konal v dňoch 15. – 16. júla na Slovensku. Účastníci projektu z Talianska, Estónska, Poľska, Francúzska a Slovenska vyhodnotili zrealizované aktivity od posledného stretnutia. Navzájom sa účastníci oboznámili s ďalšími plánovanými aktivitami v blízkej budúcnosti. Účastníci stretnutia získali praktické skúsenosti pri príprave tradičných slovenských jedál a nadobudli nové zručnosti a vedomosti pri príprave tradičných pokrmov. Oboznámili sa navzájom s osvedčenými postupmi a metodikami pri vzdelávaní dospelých počas realizovaných workshopov zameraných na medzigeneračnú spoluprácu. V diskusiách sa  účastníci zaoberali efektívnym zapájaním ďalších partnerov do miestnych aktivít. Navzájom sa zhodnotili výsledky zrealizovaných aktivít počas prvého roku projektu.
Účastníci stretnutia sa zoznámili s miestnou tradičnou kuchyňou  počas FOOD TOUR čo bolo sa ukázalo ako veľmi prínosné pre všetkých účastníkov stretnutia.

Projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen"

Združeniu EUROPEA Slovakia realizuje projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen" na Slovensku. Vďaka tomuto projektu mali možnosť pedagogickí zamestnanci a žiaci odboru management regionálneho cestovného ruchu  Strednej odbornej školy Rakovice zúčastniť sa na workshopoch zameraných na prípravu tradičných slovenských veľkonočných jedál.
Projekt "Slow food-long life: lost traditions back to kitchen" si kladie za cieľ zdieľať osvedčené tradičné recepty a postupy pri príprave jedál. V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité, aby sme ľuďom pripomenuli a povzbudili sa vrátiť k receptom starých materí a k tradičnej príprave jedál.

Tento projekt je realizovaný vďaka ERASMUS+.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky