europeaslovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Europea Slovakia

Europea Slovakia - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, je dobrovoľnou záujmovou, nepolitickou a neziskovou organizáciou fyzických osôb podielajúcich sa na vzdelávaní, stredných škôl, vzdelávacích zariadení a zariadení praktického vyučovania pôdohospodárskeho zamerania v Slovenskej republike.
Europea Slovakia je členom Europea International, ktorej ciele vyplývajú z Listiny európskeho poľnohospodárskeho vzdelávania a výcviku.

Prihláška za člena EUROPEA SLOVAKIA
prihlášku si môžete stiahnúť tu: PRIHLÁŠKA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valné zhromaždenie Europea Slovakia

Dňa 23. marca 2023 sa konalo na SOŠ vinársko - ovocinárskej v Modre Valné zhromaždenie Europea Slovakia Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. Valné zhromaždenie na podnet výkonného výboru zvolala predsedníčka Europea Slovakia Ing. Mária Múdra, bývalá riaditeľka SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice. Dôvodom Valného zhromaždenia bolo ukončenie funkčného obdobia výkonnej rady a predsedu Europea Slovakia, ktorou posledné štyri roky bola Ing. Mária Múdra. Bývalá predsedkyňa a dlhoročná národná koordinátorka pre komunikáciu so zahraničnými školami už nekandidovala. Na Valné zhromaždenie Europea Slovakia boli pozvaní významní predstavitelia parlamentu, ministerstva školstva, výskumných ústavov a z podnikateľskej praxe.
Boli prezentované najaktuálnejšie spoločenské témy, ako sú: zvýšené platby škôl za energie, legislatívne zmeny týkajúce sa stredných odborných škôl, kvalita potravín a potreba absolventov stredných škôl v tomto odbore a v iných spoločensky dôležitých odboroch pre rezort pôdohospodárstva. Bol kladený dôraz na zvýšenie počtu absolventov stredných škôl a ich uplatnenie v pôdohospodárskej praxi.
V druhej časti rokovania bol program zameraný na riešenia úpravy a modernizácie stanov združenia a najvýznamnejšou súčasťou tejto časti boli voľby do orgánov združenia na ďalšie štvorročné funkčné obdobie. Plnú podporu všetkých zúčastnených predstaviteľov stredných odborných škôl v rezorte pôdohospodárstva získala Ing. Monika Kisová riaditeľka SOŠ vinársko - ovocinárskej v Modre. Podpredsedom pre školskú legislatívu sa stal RNDr. Ľuboš Černý riaditeľ SOŠ veterinárnej v Nitre a za podpredsedu pre zahraničné vzťahy (národný koordinátor) bol zvolený Ing. Péter Varga riaditeľ SOŠ v Kravanoch nad Dunajom. Rokovanie prebiehalo v priateľskom duchu a v plnom pracovnom nasadení.
Novozvoleným predstaviteľom združenia Europea Slovakia srdečne gratulujeme a prajeme veľa síl a dobrých pracovných nápadov v ich práci v Europea Slovakia a vzdelávaní mládeže pre rezort pôdohospodárstva.
___________________________________________________________________________________________________________

AGRO Challenge Slovakia 2023
(15. - 18. august 2023)
Základné informácie o Agro Challenge Slovakia 2023
  
Organizátor súťaže: Europea Slovakia
  
Realizátor súťaže: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
  
Termín konania súťaže:   15. - 18. august 2023
  
Miesto konania súťaže: 1. Stredná odborná škola veterinárna v Nitre
2. Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre
  
Súťažiaci: Žiaci stredných odborných škôl z 24 európskych krajín vo veku do 25 rokov (vrátane)
  
Počet súťažných tímov: 24 súťažných tímov (predpoklad)
  
Súťažné disciplíny:   1. Stohovanie veľkých balíkov traktorom
 2. Výmena nožov na rotačnej kosačke
 3. Výmena kolies na malotraktore
 4. Pílenie a rúbanie dreva
 5. Jazda s traktorom a vlečkou po dráhe
 6. Ukladanie malých balíkov na vymedzenú plochu - stohovanie balíkov
 7. Jazda s traktorom po vymedzenej dráhe - nádoba s vodou
 8. Vyhadzovanie balíkov slamy - na plochu urobenú z veľkých balíkov do výšky
 9. Zbíjanie a drôtikovanie rámikov pre včely
10. Odhadovanie živej hmotnosti zvierat
11. Určovanie druhov vajec hrabavej a vodnej hydiny
12. Určovanie semien a celých rastlín obilnín, strukovín, ďatelinovín, olejnín - v latinskom jazyku
13. Montáž oplôtku
14. Určovanie chorôb, škodcov a burín kultúrnych plodín podľa obrazovej prílohy na čas a presnosť
15. Výpočet a príprava kŕmnej dávky pre zvieratá
16. Ručné dojenie kravy (maketa)
17. Šúpanie jabĺk na čas
18. Hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky mliečnych výrobkov


Prihláška na súťaž zručností žiakov
Agro Challenge Slovakia 2023: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVSXSdXY8TePkVXkQdB-0VZSTyZ_QSPkMM3oI0vk6shskjag/viewform

Bližšie info tu:
https://sosvetnr.edupage.org/a/agro-challenge-slovakia

___________________________________________________________________________________

POZVÁNKA
Valné stretnutie členov EUROPEA International sa bude konať  Benešov – Golf & Spa resort Konopiště – Czech Republic, 19th to 22nd of September, 2022
Bližšie info na:
https://europea.org/event/europea-autumn-seminar-5/

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa daného podujatia
píšte na emailovú adresu europeasvk@gmail.com do 18.06.2022 .

________________________________________________________________________________

Medzinárodná súťaž v orbe v Estónsku 15.-18. septembra.
International Youth Ploughing Contest 2022 and Marmalade Competition September 15 - September 18
Program súťaže nájdete tu: https://europea.org/event/international-youth-ploughing-contest-2022/
Prihlasovanie do súťaže prebieha cez národného koordinátora.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa, píšte na email: europeasvk@gmail.com do  15.08.2022.

___________________________________________________________________________________________________________

FLORAVIDA
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 4.mája zorganizovala 4.mája 2022 celoslovenská súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s názvom Floravida. Kytice pre matky a kvetinové boxy zhotovovali štrnásti súťažiaci z piatich záhradníckych škôl na Slovensku. Boli tu mladí floristi z Rakovíc, Piešťan, Pruského, Žiliny a Košíc. Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov bola zároveň odborným garantom podujatia. Víťazmi 1.ročníka súťaže sa stali žiaci Spojenej školy, Rakovice.

Súťaž "Veľká noc v Pruskom"

Dňa 12.4. 2022 sa po dvojročnej prestávke konal 10. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov ,,Veľká noc v Pruskom,,. Úlohou bolo uviazať Jarnú kyticu a vysadiť veľkonočnú kvetinovú dekoráciu do exteriéru. Žiaci Spojenej školy Rakovice, Rakovice 25 sa umiestnili na všetkých troch miestach. 1. Miesto Milan Kulich, 2. Miesto Aneta Palšovičová, 3. Miesto Simona Mičková. Srdečne gratulujeme.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„ Čo zažiješ na SOŠ Pruské"

Už po tretíkrát sa naša škola zapojila do projektu „Podpor svoj odbor" na tému „Čo zažiješ v mojom odbore". Úlohou žiakov bolo  natočiť krátke 3-minutové videá zo života školy a spolu s videovizitkou zaslať do súťaže.
Práca v poľnohospodárstve, potravinárstve a všeobecne v agrorezorte nie je atraktívna pre žiakov základných škôl, lebo majú málo informácií  a  ani nevedia, aké praktické  odbory môžu študovať. Preto sme sa snažili predstaviť jednotlivé odbory, ktoré naša škola ponúka.
Naším zámerom bolo ukázať zaujímavé aktivity našich  študentov počas odborného výcviku či praxe, žiaci základných škôl mohli nahliadnuť do historických priestorov našej školy, ktorú dopĺňa rozsiahly záhradný areál.
Do súťaže zaslali 5 študenti videá z odborov agromechatronik, podnikateľ pre rozvoj vidieka, poľnohospodár-mechanizácia, cukrár a viazač aranžér.  
Tento ročník bol pre SOŠ Pruské úspešný.  7.4.2022 si z rúk Ing. Matejoviča  a Ing. Hubu z Agrionu Nitra prevzali študenti z odboru agromechatronik, Daniel Lajda a Jakub Stopka, cenu Agrionu a zároveň zástupca SPPK Bratislava, jeden z hlavných organizátorov súťaže  Mgr. Korpáš,  odovzdal cenu pre najaktívnejšiu strednú školu.
Veríme, že aj naše videá budú nápomocné žiakom pri výbere školy.
(spracovala Ing. Oľga Gézeová, koordinátorka ŽŠR)


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení členovia EUROPEA Slovakia,
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že valné stretnutie členov EUROPEA International sa bude konať 16th to 20th  May 2022, at SETE, Francúzsko.
Bližšie info na
https://europea.org/france-europea-is-welcoming-you-in-sete/
V prípade záujmu kontaktujte email:europeasvk@gmail.com do 06.04.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medzinárodná súťaž v Orbe 16.-19. september 2021, Estónsko
Na medzinárodnej súťaži v orbe Slovensko reprezentovala SOŠ veterinárna Nitra veľmi úspešne. Slovensko získalo 3.miesto. Adamovi Šimončíkovi gratulujeme a veľa úspechov v štúdiu želáme.

Victoria Regia - Majstrovstvá Slovenska vo floristike 2021

28. ročník Majstrovstiev Slovenska vo floristike Victoria regia sa už tradične konal v Piešťaoch pod patronátom Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice.
Všetkým súťažiacim blahoželáme za skvelú reprezentáciu a prezentáciu svojich zručností.

___________________________________________________________________________

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky